Programa d'activitats

Us donem la benvinguda a la nova Programació pel curs 2018 - 2019 i que s'oferirà a l’espai Àmbit-Rocafort (AR) o a Àmbit-Sant Andreu (ASA).